מרכז השלטון המקומי


מנהל קש"ח בשלטון המקומי פיתוח קשרים כלכליים והעמקת שיתופים פעולה בינלאומיים.


סיקוק כנס ערים תאומות ישראל גרמניה ינואר 2013.


סרט הפתיחה של הוועידה השנתית של מרכז השלטון המקומי המציג את שנת 2012 בארץ השלטון המקומי.

 


סיכום קליל ומהנה של וועידת מרכז השלטון המקומי השלישית שנערכה במרכז הבינתחומי בהרצליה.