הדיה


כתבת פרופיל על חברת הדיה המפיקה למעלה מ-1000 קמפיינים בשנה בנקודות המכירה. הכתבה מציגה את הפאן המקצועי של העבודה מול הדיה, תגובות לקוחות ואת שלבי העבודה המקצועית בהדיה. משלב הסניף הערום, דרך התכנון ועד לסניף חגיגי.

כתבת תעודת זהות וקידום מכירות למוצר חדש ומתקדם בתחום מסכי המולטימדיה. הכתבה נועדה להציג את יכולות המערכת באמצעות וידאו.